Hjem Kurs/konferanse Møterom/utstyr

Møterom

Sauda Fjord Hotel har møteromskapasitet for opp til 70 personer, som kan
møbleres etter ønske; klasseoppsett, kino eller langbord.

I april 2011 ble det innkjøpt nye konferansebord og stoler til vår største konferansesal.

Standardutstyr i våre møtelokaler:
Overhead, lerret, flipover, ark og penner.

Vi har også: TV/video, videokanon & trådløst internett.

Sal Innhold Antall plasser Pris
B-Sal Projektor, lerret og overhead.                    14 personer        250,-pr. dag
C-sal

Projektor, lerret og overhead. 

25 personer 750,-pr. dag
Gule sal Projektor, lerret og overhead. opptil 50
personer

1000,-(1.dag)

1500,-(2dager)

Sjøen 12 Projektor, lerret og div utstyr i møtelokalet. opptil 70 personer 3000,-pr. dag
Baren/Hallen Barområdet kan gjerne brukes til grupperom 25 personer